Busto de Camilo José Cela

Camilo José Cela

Escultura en bronce. O domingo 11 de maio de 1986, día en que se conmemorou o septuaxésimo aniversario do nacemento de Camilo José Cela, foi inaugurado este monumento orixinal do escultor Pablo Serrano (obra póstuma, pois falece no 1985). A peza foi doada pola Deputación Provincial da Coruña presidida por Enrique Marfany Oanes.

Ao acto de inauguración asiste o propio Camilo José Cela, que aproveita a ocasión para anunciar o cambio no seu testamento no cal indica o seu desexo de ser enterrado en Iria Flavia, o seu lugar de nacemento.

N

Acceso

Bo, a pé e vehículo 

Santa María de Iria Flavia, s/n - Iria
15917 Padrón, A Coruña

GPS: 42.7454295 , -8.6558889

Información adicional

Data de construción: 11 de maio de 1986